Input:

091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.36 091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Ivana Glazelová


Účtovný prípad  MD D 
Zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter (tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku) 553  091  
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému nehmotnému majetku – oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období vyššia 553  091  
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému nehmotnému majetku – oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období nižšia 091  553  
Úplné zrušenie (zúčtovanie) opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu vyradenia dlhodobého nehmotného majetku z účtovníctva (napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní) sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva 091  07.  
Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku 091  553  

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: