Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.10.2019 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.10.2019
1 EUR1,1 USD (+0,01)
1 EUR0,88 GBP (-0,02)
1 EUR4,31 PLN (-0,01)
1 EUR25,81 CZK (-0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

On-line kniha Účtovné súvzťažnosti od A do Z on-line je praktickým pomocníkom pre všetkých účtovníkov a ekonómov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovné súvzťažnosti od A do Z predstavujú užitočného pomocníka, ktorý ušetrí čas pri hľadaní správnych postupov a riešení konkrétnych účtovných prípadov. V on-line knihe sú obsiahnuté všetky účtovné súvzťažnosti účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, doplnené o veľké množstvo špecifických príkladov z praxe.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety zákazníkov.

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. 10. 2018 ustanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona o účtovníctve dopĺňa aj spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou. Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku virtuálnej meny sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku virtuálnej meny (t. j. použitie metódy FIFO).

Upozorňujeme aj na zmeny, ktoré nastali v postupoch účtovania v podvojnom a jednoduchom účtovníctve od 1. októbra 2018 a od 1. januára 2019. Postupy účtovania definujú jednoúčelový a viacúčelový poukaz ako ceninu (213 – Ceniny) a upravujú postup účtovania u vystavovateľa poukazu. Vystavovateľ v čase predaja poukazu účtuje o výnosoch budúcich období (účet 384 – Výnosy budúcich období). Preúčtovanie na príslušný účet výnosov vystavovateľ uskutoční až v čase skutočného plnenia.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Neviete si poradiť pri konkrétnom účtovnom prípade?
Chcete si prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti s účtovaním?

Prajete si mať vždy pokope všetky účtovné súvzťažnosti aj s praktickými príkladmi?

Čo nájdete v online knihe?

On-line kniha Vám ponúka riešenie a odpovede na Vaše otázky z oblasti účtovných súvzťažností v podvojnom účtovníctve aj s bohatým obsahom praktických príkladov z rôznych špecifických oblastí.


Hlavné časti on-line knihy Účtovné súvzťažnosti od A do Z:

1. Praktické informácie - táto časť on-line knihy obsahuje odborné príspevky zaoberajúce sa prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.

2. Účtovné súvzťažnosti - účtovné súvzťažnosti podľa rámcovej účtovej osnovy, aktualizované na mesačnej báze.

3. Lexikón príkladov - lexikón obsahuje praktické príklady ku konkrétnym účtovným súvzťažnostiam rozdelených podľa účtových tried.

4. Vybrané kapitoly z účtovníctva podnikateľských subjektov - na základe požiadaviek našich zákazníkov on-line kniha obsahuje odborné články, ktoré podrobne rozoberajú najviac hľadané témy z teoretického, ale aj praktického hľadiska: zákazková výroba, účtovanie zásob vlastnej výroby a ďalšie.


On-line kniha Vám zaručí:

 • Aktuálnosť - zabezpečujeme ročný informačný servis, ktorý zaručí prísun vždy najnovších informácií.
 • Praktickosť - rýchle vyhľadávanie danej problematiky, konkrétne účtovanie zložitých účtovných prípadov, aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Riešenia praktických príkladov.


Čo je nové v on-line knihe?


Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • komplexný prehľad účtovných príkladov spolu s účtovnými súvzťažnosťami v podvojnom účtovníctve,
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k potrebným informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám - daňový kalendár, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre,
 • informačný servis on-line, čo znamená, že v spolupráci s autorským kolektívom pripravujeme pravidelnú aktualizáciu a doplnenie príslušných internetových stránok,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Veronika Dubielová
 • Ing. Miroslava Vlkoláčková
 • PhD., Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Renáta Stanley, PhD.
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
 • Ing. Miroslava Muchová, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Lucia Ondrušová
 • Ing. Eva Mihalíková


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Igor. S., Trnava


"V knihe sú prehľadne spracované predkontácie všetkých účtov rámcovej účtovej osnovy a taktiež sú tam zapracované aktuálne zmeny v legislatíve. Našla som tam všetky potrebné informácie."
Alžbeta T., Trenčín

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: