Input:

051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Miroslava Vlkoláčková; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  051 701 
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v EUR pred splnením dodávky:    
- v hotovosti  051 211 
- z bežného bankového účtu  051 221 
- z poskytnutého krátkodobého bankového úveru  051 231 
- z poskytnutého dlhodobého bankového úveru  051 461 
Zníženie poskytnutého preddavku (dlhodobého, krátkodobého) o DPH na odpočítanie, ak dodávateľ vystavil daňový doklad na DPH z prijatého preddavku  343 051 
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – predaj)  051 211 
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO)  051 211 
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – predaj)  051 221 
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO)  051 221 
Vrátenie poskytnutého preddavku (dlhodobého, krátkodobého) od dodávateľa pri nesplnení dodávky dlhodobého nehmotného majetku:    
- v hotovosti  211 051 
- na bežný bankový účet  221 051 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: