Input:

051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

24.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová


Účtovný prípad  MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   051  701  
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v EUR pred splnením dodávky:     
- v hotovosti   051  211  
- z bežného bankového účtu   051  221  
- z poskytnutého krátkodobého bankového úveru   051  231  
- z poskytnutého dlhodobého bankového úveru   051  461  
Zníženie poskytnutého preddavku (dlhodobého, krátkodobého) o DPH na odpočítanie, ak dodávateľ vystavil daňový doklad na DPH z prijatého preddavku   343  051  
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – predaj)   051  211  
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO)   051  211  
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – predaj)   051  221  
Poskytnutie preddavku (dlhodobého, krátkodobého) dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v cudzej mene pred splnením dodávky z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO)   051  221  
Vrátenie poskytnutého preddavku (dlhodobého, krátkodobého) od dodávateľa pri nesplnení dodávky dlhodobého nehmotného majetku:     
- v hotovosti   211  051  
- na bežný bankový účet   221  051  
Inkaso časti preddavku, ak bol poskytnutý preddavok (dlhodobý, krátkodobý) na dlhodobý nehmotný majetok vyšší ako suma faktúry (doklad nahrádzajúci faktúru):     

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: