Input:

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17 052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok v EUR dodávateľovi pred splnením dodávky platbou:   
- v hotovosti  052 211 
- z bankového účtu  052 221 
- poskytnutého krátkodobého bankového úveru  052 231 
- poskytnutého dlhodobého bankového úveru  052 461 
Zníženie preddavku o DPH na odpočítanie, ak dodávateľ vystavil daňový doklad na DPH z prijatého preddavku 343 052 
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok v cudzej mene dodávateľovi pred splnením dodávky platbou z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky devízy – predaj) 052 221 
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok v cudzej mene dodávateľovi pred splnením dodávky platbou z devízového bankového účtu (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu úhrady preddavku) 052 221 
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky, po prijatí a zaúčtovaní faktúry (alebo dokladu nahrádzajúceho faktúru) v EUR:   
- preddavok bez DPH  - 052 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: