Input:

069 Ostatný dlhodobý finančný majetok

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok

Ing. Ivana Glazelová


Účtovný prípad  MD D 
Nákup umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov, pozemkov obstaraných s cieľom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov:   
- kúpna cena  043  325, 379  
- náklady súvisiace s obstaraním  043  325, 379  
- zaradenie do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene  069  043  
Záväzok člena družstva z titulu tvorby nedeliteľného fondu 069  367  
Dobrovoľné peňažné a nepeňažné kapitálové vklady účtované u akcionárov, spoločníkov a členov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a družstva 069  367  
Predaj ostatného dlhodobého finančného majetku:   
- úbytok v cene majetku  561  069  
- predajná cena  315  661  

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: