Input:

091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.36 091 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zníženie ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter (tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku)  553 091 
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému nehmotnému majetku – oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období vyššia  553 091 
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému nehmotnému majetku – oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období nižšia  091 553 
Úplné zrušenie (zúčtovanie) opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu vyradenia dlhodobého nehmotného majetku z účtovníctva (napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní) sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva  091 07. 
Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku  091 553 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: