dnes je 31.5.2023

Input:

211 Pokladnica

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61 211 Pokladnica

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad  MD   
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  211  701  
Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)  211  051, 052, 053  
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  211  066  
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti  211  067  
Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky)  211  11., 13., 501, 504, 51.  
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako je banka v hotovosti  211  249