dnes je 3.7.2022

Input:

211 Pokladnica

26.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61 211 Pokladnica

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad   MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  211 701 
Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)  211 051, 052, 053 
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  211 066 
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti  211 067 
Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky)  211 11., 13., 501, 504, 51. 
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako je banka v hotovosti  211 249