Input:

253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie

9.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.70 253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nákup krátkodobých dlhových cenných papierov na obchodovanie zbežného bankového účtu:    
 • - obstaranie dlhových cenných papierov na obchodovanie v reálnej hodnote
 
259 221 
 • -  vedľajšie náklady spojené s obstaraním
 
568 221 
 • - zaradenie dlhových cenných papierov do finančného majetku
 
253 259 
Nákup krátkodobých dlhových cenných papierov na obchodovanie:    
 • - obstaranie dlhových cenných papierov na obchodovanie v reálnej hodnote
 
259 325, 379 
 • -  vedľajšie náklady spojené s obstaraním
 
568 325,379 
 • - zaradenie dlhových cenných papierov na obchodovanie do finančného majetku
 
253 259 
Predaj krátkodobých dlhových cenných papierov na obchodovanie:    
 • - doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu predaja
 
253 666 
 • - príjem na bežný bankový účet
 
221 661 
 • - úbytok krátkodobých dlhových cenných papierov na obchodovanie
 
561 253 
Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie - zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov  566 253 
Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie - zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov  253 666 
Úrokový výnos z diskontovaných cenných papierov (súčasť ocenenia reálnou hodnotou)  253 666 
Kurzové rozdiely z krátkodobých dlhových cenných papierov na obchodovanie vyjadrených v cudzej mene:    
 • - z úbytku cenných papierov pri predaji:
 
  
 • - kurzový zisk
 
253 663 
 • - kurzová strata
 
563 253 
 • - pri uzatváraní účtovných kníh (súčasť ich ocenenia reálnou hodnotou):
 
  
 • - kurzový zisk
 
253 666 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: