Input:

257 Ostatné realizovateľné cenné papiere

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.74 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nákup ostatných realizovateľných cenných papierov (napr. podielové listy, ak ich účtovná jednotka obstaráva so zámerom krátkodobého investovania voľných peňažných prostriedkov v podielových fondoch):    
  • - obstaranie ostatných realizovateľných cenných papierov
 
259 211, 221, 325, 379 
  • - náklady súvisiace s obstaraním ostatných realizovateľných cenných papierov
 
259 211, 221325, 379 
  • - zaradenie ostatných realizovateľných cenných papierov do krátkodobého finančného majetku
 
257 259 
Manká a škody na ostatných realizovateľných cenných papieroch  569 257 
Predaj nakúpených ostatných realizovateľných cenných papierov:    
  • - vyradenie z majetku
 
561 257 
  • - výnos z predaja
 
211, 221,315, 378 661 


Účtovná jednotka v mesiaci máj vstúpila do otvoreného podielového fondu banky, nakúpila podielové listy v hodnote 9000 EUR. Podľa charakteristiky daného fondu ide o krátkodobé investovanie, bez viazanosti. V novembri firma podala žiadosť na vyplatenie podielových listov, banka na účet spoločnosti previedla 9069,20 EUR. Obe transakcie boli bez poplatkov.

pôvodný vklad ................ 9000


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: