Input:

261 Peniaze na ceste

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.76 261 Peniaze na ceste

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  261 701 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 261 
Poskytnutie krátkodobého bankového úveru na účet v banke, ak máme:    
 • - výpis z bankového úveru
 
261 231 
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
221 261 
Poskytnutie dlhodobého bankového úveru na účet v banke, ak máme:    
 • - výpis z bankového úveru
 
261 461 
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
221 261 
Prevod medzi bežnými bankovými účtami, ak máme:    
 • - výpis z účtu, na ktorom bol prírastok peňažných prostriedkov
 
221/AU 261 
 • - výpis z účtu, na ktorom bol úbytok peňažných prostriedkov
 
261 221/AU 
Otvorenie akreditívu v banke, ak máme:    
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221/AU 
 • - výpis z účtu akreditívu
 
221/AU 261 
Uloženie peňažných prostriedkov na krátkodobý termínovaný vklad, ak máme:    
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221/AU 
 • - výpis z termínovaného vkladového účtu
 
221/AU 261 
Prevod peňažných prostriedkov z bežného bankového účtu na účet sociálneho fondu v banke:    
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221/AU 
 • - výpis z účtu sociálneho fondu
 
221/AU 261 
Prevod peňažných prostriedkov z bežného bankového účtu na účet zákonného rezervného fondu v banke:    
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221/AU 
 • - výpis z účtu rezervného fondu
 
221/AU 261 
Splácanie krátkodobého bankového úveru, ak máme:    
 • - výpis z bankového úveru
 
231 261 
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221 
Splácanie dlhodobého bankového úveru, ak máme:    
 • - výpis z bankového úveru
 
461 261 
 • - výpis z bežného bankového účtu
 
261 221 
Výber hotovosti z bežného bankového účtu účtovaný na základe:    
 • - výpisu z bežného bankového účtu
 
261 221 
 • - príjmového pokladničného dokladu
 
211 261 
Výber valút z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky -valuty - predaj) účtované na základe:    
 • - výpisu z bežného bankového účtu
 
261 221 
 • - príjmového pokladničného dokladu z valutovej pokladnice
 
211 261 
Vklad valút na bežný bankový účet (kurz komerčnej banky -valuty - nákup) účtovaný na základe:    
 • - výpisu z bežného bankového účtu
 
221 261 
 • - výdavkového pokladničného dokladu z valutovej pokladnice
 
261 211 
Prijatý krátkodobý bankový úver v cudzej mene na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky - devízy - nákup), ak nemáme výpis z účtu úveru  221 261 
Prijatý dlhodobý bankový úver v cudzej mene na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky - devízy - nákup), ak nemáme výpis z účtu úveru  221 261 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 261 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  261 702 

Účet sa požíva na sledovanie pohybov peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovým účtom, medzi bankovými účtami navzájom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: