Input:

291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.77 291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Tvorba opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku  565  291  
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku - oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období vyššia  565  291  
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku - oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období nižšia  291  565  
Zaúčtovanie opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku z dôvodu predaja alebo iného úbytku krátkodobého finančného majetku  291  25.  
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty krátkodobého finančného majetku  291  565  


Účtovná jednotka vlastní ostatné realizovateľné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: