Input:

312 Zmenky na inkaso

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.79 312 Zmenky na inkaso

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Vyrovnanie pohľadávky zmenkou na inkaso (krátkodobou i dlhodobou):    
  • - suma pohľadávky (podľa faktúry)
 
- 311 
  • - úrok za obdobie od splatnosti faktúry do splatnosti zmenky:
 
  
  • - vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie
 
- 662 
  • - vzťahujúci sa na budúce účtovné obdobie
 
- 384 
  • - menovitá hodnota zmenky (zmenková suma)
 
312 - 
Predloženie zmenky banke na eskont  313 312 
Inkaso zmenky v lehote splatnosti na bankový účet  221 312 
Predaj zmenky (postúpenie pohľadávky):    
  • - tržba
 
211,315,378 646 
  • - úbytok
 
546 312 
Vrátenie eskontovanej zmenky jej majiteľovi, ak nie je uhradená v lehote splatnosti (po splatení eskontného úveru z nášho bankového účtu)  312 313 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi zmenkou na inkaso  321 312 
Odpis pohľadávky zo zmenky  546 312 


Obchodná spoločnosť od svojho odberateľa prijala zmenku s dátumom vydania 16.6.2020 s pevným termínom splatnosti 16.02.2021 s úrokom 8 % p.a.

Prijatie krátkodobej zmenky ako platobného prostriedku

 Účtovný prípad Suma MD D 
1.  Odberateľská faktúra za dodaný tovar 53 000 311 604 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: