Input:

313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.80 313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Odovzdanie krátkodobých cenných papierov banke na eskont  313 251,253 
Predloženie zmenky v EUR banke na eskont  313 312 
Splatenie eskontného úveru zmenkovým dlžníkom pri úhrade pri úhrade zmenky v EUR  232 313 
Vrátenie zmenky jej majiteľovi, našej účtovnej jednotke po splatení eskontného úveru z nášho bankového účtu, ak nie je uhradená banke odberateľom (zmenkovým dlžníkom) v lehote splatnosti zmenky  312 313 


Obchodná spoločnosť od svojho odberateľa prijala zmenku s dátumom vydania 16.6.2020 s pevným termínom splatnosti 16.02.2021 s úrokom 8 % p.a. Dňa 16.8.2020 predložila túto prijatú zmenku banke na inkaso, pričom banka poskytla eskontný úver s úrokovaním 7 % p.a.

Prijatie krátkodobej zmenky ako platobného prostriedku

Účtovný prípad Suma MD D 
Odberateľská faktúra za dodaný tovar  53 000 311 604 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: