dnes je 3.7.2022

Input:

315 Ostatné pohľadávky

19.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.82 315 Ostatné pohľadávky

Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod


Účet 315 má celkom široké použitie. Účtovné jednotky ho hlavne používajú v súlade s § 49 ods. 5 postupov účtovania, kde podľa tohto ustanovenia sa na účte 315 – Ostatné pohľadávky účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221- Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky. Ďalšie jeho použitie vyplýva z § 30a postupov účtovania – účtovanie finančného prenájmu, taktiež je používaný