Input:

335 Pohľadávky voči zamestnancom

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.92 335 Pohľadávky voči zamestnancom

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


Podľa § 51 ods. 3 postupov účtovania sa na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie (na rôzne drobné nákupy pre spoločnosť), uplatnenie náhrady voči zamestnancovi (pri hmotnej zodpovednosti zamestnanca, náhrady škody spôsobenej zamestnancom).

Účtovný prípad MD D 
Poskytnutie preddavku zamestnancovi (napr. pracovná cesta, resp. na nákupy pre spoločnosť) v hotovosti  335 211 
- použitie preddavku na nákup materiálu v hotovosti  501 335 
- vyúčtovanie poskytnutého preddavku na pracovné cesty  512 335 
- vyúčtovanie preddavku na reprezentačné účely  513 335 
- vyúčtovanie preddavku na služby  518 335 
Poskytnutý preddavok bol vyšší ako vyúčtovanie, vrátenie do pokladne  211 335 
Manko zistené v pokladnici, predpísanie náhrady hmotne zodpovednej osobe  335 211 
Manko zistené na ceninách, predpísanie náhrady voči hmotne zodpovednej osobe  335 213 
Predpis škody spôsobenej zamestnancom  335 648 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: