dnes je 3.7.2022

Input:

341 Daň z príjmov

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.94 341 Daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Daň z príjmov právnických osôb je jednou zo základných daní, ktoré sú povinné právnické subjekty, zriadené na podnikanie uhrádzať. Daň z príjmu sa vyčísluje po skončení účtovného obdobia, tzn. po uzavretí účtovných kníh, na základe vyčíslenia hospodárskeho výsledku. V prípade úhrady preddavkov na daň z príjmu, sa preddavky účtujú na základe bankového výpisu. Po konečnom zaúčtovaní výslednej daňovej povinnosti (vypočítaná daňová povinnosť mínus odvedené preddavky) musí zostatok na účte 341 zodpovedať daňovej povinnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, tzn. musí zodpovedať vypočítanej dani z príjmu na základe účtovnej závierky.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701 341 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  341 701