dnes je 31.5.2023

Input:

345 Ostatné dane a poplatky

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.97 345 Ostatné dane a poplatky

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod


Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na rozdiel od dane z pridanej hodnoty sú to jednorazové dane, tzn. odvádzajú sa len raz, typické je pre ne aj použitie pevnej sadzby. V súčasnosti daňový systém SR vyberá spotrebné dane pri týchto tovaroch:

  1. alkoholické nápoje,
  2. elektrina, plyn a zemný plyn,
  3. minerálny olej,
  4. tabakové výrobky.

Účet 345 Ostatné dane a poplatky slúži k účtovaniu spotrebnej dane pokiaľ je účtovná jednotka platiteľom tejto dane. Platiteľom spotrebnej dane sú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňového skladu, oprávneným príjemcom alebo výrobcom, ktorým vznikla