dnes je 3.7.2022

Input:

378 Iné pohľadávky

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.118 378 Iné pohľadávky

Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  378 701 
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, ktoré svojím charakterom nepatria na žiadny účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o pohľadávky, ktoré sa nevzťahujú na hospodársku činnosť účtovnej jednotky)  378 rôzne účty 
Poskytnutie krátkodobej pôžičky inému subjektu ako zamestnancom, spoločníkom, členom a účtovnej jednotke v konsolidovanom celku:    
- v hotovosti z pokladnice  378 211 
- z bežného bankového účtu  378 221 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že účtovná jednotka sa rozhodla účtovať o celkovom záväzku spolu s úrokmi:    
- výška výpomoci  378 -