Input:

512 Cestovné

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.164 512 Cestovné

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Cestovné náhrady pri pracovných cestách fyzickej osoby podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH, účtované a vyplatené na základe cestovného príkaze:    
- náhrady cestovných výdavkov bez DPH  512 211 
- DPH na odpočítanie  343 211 
Cestovné náhrady poskytované zamestnancom, spoločníkom a členom družstva v súvislosti s uskutočnenou pracovnou cestou vyplatené v hotovosti bez poskytnutia preddavku (účtované na základe cestovného príkazu) a výdavkového pokladničného dokladu:    
- cestovné verejnými dopravnými prostriedkami (cestná, železničná, letecká, vodná preprava, vrátane taxi služby)  512 - 
- stravné  512 - 
- vreckové  512 - 
- pri zahraničných pracovných cestách  512 - 
- náhrady preukázateľných výdavkov za ubytovanie  512 - 
- náhrady preukázateľných nutných vedľajších výdavkov (telefón, fax, ...)  512 - 
- výška úhrady v hotovosti  512 211 
Náhrady za použitie vlastných motorových vozidiel zamestnancov pri pracovných cestách (vrátane výdavkov za pohonné hmoty)  512 211, 333 
Nákup predplatných (časových) cestovných lístkov, leteniek pre zamestnancov, spoločníkov a členov družstva:    
- pripadajúce na bežné účtovné obdobie  512 211 
- zaúčtovanie v nasledujúcom účtovnom období, ak v predchádzajúcom účtovnom období boli zaúčtované do nákladov budúcich období  512 381 
Refundácia cestovných náhrad poskytnutých našim zamestnancom, spoločníkom a členom družstva inou účtovnou jednotkou, účtovná ako záväzok  512 379 
Cestovné náhrady poskytované zamestnancom, spoločníkom a členom družstva v súvislosti s uskutočnenou pracovnou cestou (účtované na základe cestovného príkazu) v prípade poskytnutia preddavku, ktorý je však menší ako celkové cestovné náklady:    
- cestovné  512 - 
- vyúčtovaný preddavok  - 335, 355 
- rozdiel účtovaný ako záväzok  - 333, 365 
Cestovné náhrady poskytované fyzickým osobám na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v prípade, že je to dohodnuté)  512 211, 333 


XY je zamestnancom spoločnosti AB, s. r. o., ktorého zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu do Prešova, a to z dôvodu trojdňovej účasti na školení účtovníkov. Štefan vykonáva svoju prácu v meste Martin. So zamestnávateľom sa dohodol, že použije vlastné motorové vozidlo. Z cestovného príkazu uvádzame tieto údaje:

  • začiatok pracovnej cesty: 2.6.2020 o 5:30 hod.,

  • koniec pracovnej cesty: 4.6.2020 o 16:00 hod.

Vzdialenosť cesty z Martina do Prešova je 197 km, Štefan najazdil v meste Prešov: 12,1 km. Spotrebu uvedenú v osvedčení o evidencii motorového vozidla podľa slovenskej technickej normy má 6,5 l/100 km.

Po návrate z pracovnej cesty Štefan predložil zamestnávateľovi tieto doklady, ktoré súvisia s jeho pracovnou cestou:

  • pokladničný doklad o kúpe pohonnej látky, kde cena za liter pohonnej látky je: 1,444 €,

  • faktúra a doklad o úhrade faktúry za ubytovanie v meste Prešov: 25 €/noc,

  • parkovací lístok v Prešove z 3.6.2019: 2,70 €.

Zamestnávateľ urobil Štefanovi vyúčtovanie pracovnej cesty nasledovne:

1. náhrada za použitie súkromného motorového vozidla:

Štefan má nárok na základnú náhradu za použitie súkromného vozidla, ktorú vypočítame nasledovne:

  • 2.6.2019: 0,193 € x 197 km = 38,02 €,

  • 3.6.2019: 0,193 € x 12,1 km = 2,33 €,

  • 4.6.2019: 0,193 € x 197 km = 38,02 €.

Okrem toho má Štefan nárok na náhradu za spotrebované pohonné látky (nakoľko má v osvedčení o evidencii vozidla


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: