Input:

642 Tržby z predaja materiálu

11.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.224 642 Tržby z predaja materiálu

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Na účte 642 – Tržby z predaja materiálu sa účujú v súlade s § 78 Postupov účtovania v PÚ tržby z predaja materiálu súvzťažne s účtom 315 – Ostatné pohľadávky alebo s účtom 311 – Odberatelia. Na tomto účte sa účtujú hlavne príležitostné tržby z predaja materiálu, v prípade, že tento materiál účtovná jednotka obstarala na vlastné použitie a nie za účelom predaja, tržby z predaja vlastných výkonov a tovaru, ktoré účtovná jednotka vykonáva sústavne v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa účtujú na príslušné účty účtovnej skupiny 60. Na účte 642 preto nie je možné zaúčtovať tržby za predaj materiálu, ktorý je vlastným výkonom účtovnej jednotky v rámci vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.

Účtovný prípad MD DAL 
Tržby v hotovosti za predaj materiálu a 
daňová povinnosť DPH  
211
211
 
642
343
 
Faktúra (doklad nahradzujúci faktúru) vystavená odberateľovi za predaný materiál:    
- predajná cena materiálu  - 642 
- DPH  - 343 
- suma faktúry celkom  311,315 - 
Poskytnutie zľavy odberateľovi po splnení dodávky pred úhradou za predaný materiál (zľava poskytnutá dodatočne):    
- výška zľavy z ceny materiálu  642 - 
- daň z pridanej hodnoty  343 - 
- suma celkom  - 311,315 
Pohľadávka voči zamestnancovi pri predaji nepotrebného materiálu 
daňová povinnosť  
335
335
 
642
343
 
Reklamácia uplatňovaná odberateľom pred zaplatením za dodávku materiálu, ktorú účtovná jednotka uzná a vystaví dobropis:    
- zníženie tržby o uznanú reklamáciu  642 - 
- DPH  343 - 
- suma dobropisu celkom  - 311,315 
Reklamácie uplatňovania odberateľom pred zaplatením za dodávku materiálu, ktorú účtovná jednotka uzná a vystaví dobropis – účtované ako storno:    
- zníženie tržby o uznanú reklamáciu  - (-) 642 
- DPH  - (-) 343 
- suma storna celkom  (-) 311, (-) 315 - 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: