Input:

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.226 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak už neboli zaúčtované ako pohľadávky  211 645 
Predpis pokút, penálov a úrokov z omeškania okrem zmluvných  378 645 
Rôzne pokuty, penále a úroky z omeškania (výnosového charakteru) vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov  378 645 
Predpis ostatných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade zamestnancovi  335 645 
Predpis ostatných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade spoločníkovi  355 645 


Spoločnosť zaplatila faktúru po lehote splatnosti. V zmluve medzi obchodnými partnermi nebola


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: