Input:

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.227 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Platby prijaté v hotovosti za odpísané pohľadávky (účtované v minulom účtovnom období do nákladov)  211 646 
Inkaso odpísaných pohľadávok (účtovaných v minulom účtovnom období do nákladov) na bankový účet  221 646 
Postúpenie pohľadávky (účtované u postupcu):  546 311 
  • - odpis pohľadávky voči pôvodnému dlžníkovi
 
315 646 
  • - výnos z postúpenej pohľadávky v predajnej cene
 
  
Zúčtovanie rozdielu medzi obstarávacou cenou pohľadávky a vyššou zinkasovanou sumou (účtované u postupníka)  315 646 


Spoločnosť eviduje pohľadávku voči odberateľovi vo výške 2500 EUR, ku ktorej však netvorila žiadnu opravnú položku. Napriek tomu, že spoločnosť využila všetky dostupné spôsoby a prostriedky, pohľadávku sa jej nepodarilo vymôcť. V roku 2019 sa pohľadávka stala premlčanou, preto sa spoločnosť rozhodla pohľadávku vyradiť z majetku.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: