Input:

655 Zúčtovanie komplexných nákladov v budúcich období

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.229 655 Zúčtovanie komplexných nákladov v budúcich období

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Aktivácia súčtu rôznych nákladov, vynaložených na daný účel a prvotne zaúčtovaná na účtoch prvotných nákladov, ak sa budú časovo rozlišovať, pričom je známa ich presná suma  382 655 


Spoločnosť pripravuje nový projekt výroby inovovaného výrobku v roku 2021. V roku 2020 tento projekt si vyžiadal vynaložené náklady vo vlastnej réžii spoločnosti spojené s touto výrobou vo výške 58 000 EUR. Keďže príjmy z uvedeného predaja výrobku budú plynúť spoločnosti až v roku 2021, má povinnosť časovo tieto vynaložené náklady časovo rozlíšiť.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: