dnes je 31.5.2023

Input:

Archivácia účtovných dokladov pri zániku spoločnosti od 1.1.2022

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.127 Archivácia účtovných dokladov pri zániku spoločnosti od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

Zákon o účtovníctve v § 35 ods. 5 ZoÚ pojednáva o povinnosti účtovnej jednotky pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.

V súčasnosti schválená novela zákona o účtovníctve rozširuje túto súčasnú povinnosť a zavádza nové informačné povinnosti pre účtovné jednotky (spoločnosti aj SZČO) pri ich zániku. Platnosť nasledovných povinností bude od 1. 1. 2022.

Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou s uvedením identifikačných údajov. Iná účtovná jednotka a fyzická osoba sú povinné pri