Input:

Automatická registrácia daňových subjektov správcom dane od 1.1.2021

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.88 Automatická registrácia daňových subjektov správcom dane od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou z nich je aj zavedenie automatickej registrácie daňových subjektov správcom dane.

Registrácia na daň z príjmov sa bude realizovať automaticky z pozície správcu dane, čím sa odbúrava administratívne zaťaženie daňovníkov spojené s povinnosťou registrácie. Podkladom pre automatickú registráciu bude zápis fyzickej osoby alebo právnickej osoby v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Na podklade takéhoto zápisu zaregistruje správca dane daňový subjekt v lehote a spôsobom podľa daňového poriadku.

Ak pôjde o fyzickú osobu, ktorá nie je zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: