dnes je 31.5.2023

Input:

Digitalizácia účtovného dokladu od 1.1.2022

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.125 Digitalizácia účtovného dokladu od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

Novela zákona o účtovníctve sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V novele sa tomuto venuje najmä § 33 ZoÚ – Transformácia účtovného záznamu, ktorého platnosť by mala nadobudnúť 1. 1. 2022.

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je za jedno zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo naopak. Z pohľadu digitalizácie sa zameriame práve na zmenu z listinnej na elektronickú podobu.

Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, len ak účtovný záznam je preukázateľný. V súlade so zvoleným spôsobom uchovávania účtovných záznamov účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného