dnes je 19.8.2022

Input:

Dlhodobé bankové úvery v podnikaní

7.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5 Dlhodobé bankové úvery v podnikaní

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Jozef Pohlod

Bankové úvery sú finančné záväzky účtovnej jednotky, kde veriteľom je komerčná banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, t. j. akciová spoločnosť, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka.

V závislosti od doby splatnosti sa rozlišujú:

  1. krátkodobé bankové úvery (s dobou splatnosti do jedného roka vrátane jedného roka),
  2. dlhodobé bankové úvery (s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok).

Z hľadiska podmienok a účelu čerpaného úveru existuje nespočetné množstvo variant bankových úverov. To, aké bankové úvery a na aké účely banka poskytuje, je predovšetkým jej obchodná stratégia.

Bankové úvery sú upravované dvojstrannými zmluvami (medzi veriteľom - bankou a dlžníkom – účtovnou jednotkou) zostavenými na základe Obchodného zákonníka. Bankové úvery a podmienky ich poskytovania