dnes je 31.5.2023

Input:

Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1.1.2022

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.126 Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

Novela zákona o účtovníctve sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V nadväznosti na tieto zmeny je upravený aj spôsob a forma archivácie účtovnej dokumentácie od 1. 1. 2022.

Na začiatku sa účtovná jednotka musí rozhodnúť, aký systém uchovávania účtovnej dokumentácie zvolí a následne je povinná vypracovať účtovný záznam, ktorým určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie.

Tento účtovný záznam sa uchováva počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili.

Celkovo účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh sa uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Účtovná závierka, výkazy