dnes je 3.7.2022

Input:

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (1. časť)

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.28 Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (1. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová

Účtovná jednotka je povinná zostavovať účtovnú závierku, ktorá má poskytovať verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Týmto dňom je posledný deň účtovného obdobia alebo iný deň v priebehu účtovného obdobia, ak si to vyžaduje osobitný predpis. Vzhľadom na to, že väčšina účtovných jednotiek pred účtovným obdobím hospodársky rok uprednostňuje účtovné obdobie kalendárny rok, tak koncom roka 2021 majú aj povinnosť zistiť všetky skutočnosti potrebné na zabezpečenie zobrazenia verného a pravdivého obrazu účtovnej jednotky účtovnou závierkou zostavenou k 31. 12. 2021.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa