Input:

Nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov PO a FO typ B za rok 2019

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.89 Nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov PO a FO typ B za rok 2019

Verlag Dashöfer

Na stiahnutie:

- Vzor daňového priznania k dani z príjmov PO

- Vzor daňového priznania k dani z príjmov FO typ B

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 338/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

§ 2a

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: