dnes je 31.5.2023

Input:

Nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky platný od 1.1.2022

14.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.132 Nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky platný od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) ustanovilo opatrením z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, platný od 1. 1. 2022.

Na tomto novom tlačive bude účtovná jednotka oznamovať schválenie tých účtovných závierok, ktoré budú schválené po 1. 1. 2022, a to nehľadiac na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať.

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je určený pre tieto typy účtovných jednotiek:

  • Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva

  • Mikro účtovná jednotka

  • Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého