Input:

Preradenie budovy do inej odpisovej skupiny

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.19 Preradenie budovy do inej odpisovej skupiny

Ing. Peter Horniaček; Ing. Jozef Pohlod


Naša spoločnosť vlastní budovu, ktorá bola do konca roka zaradená v 4. odpisovej skupine na 20 rokov. V LV je budova označená ako priemyselná budova, pričom menšia časť budovy slúži ako administratívna budova a väčšia časť budovy slúži ako sklad na skladovanie tovaru. Do ktorej odpisovej skupiny preradíme danú budovu? Môžeme preradiť do 5. odpisovej skupiny a odpisovať rovnomerne 20 rokov, nakoľko ide o priemyselnú budovu (KP 125) a administratívna časť má malý percentuálny podiel?

Na základe novely zákona o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1. 1. 2015 priniesla rozdelenie budov na účely odpisovania do odpisových skupín 5 a 6 s rozdielnou dobou odpisovania, môže vznikať problém so zaradením budovy do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa § 26 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je pri používaní budovy na niekoľko účelov na jej zaradenie do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Hlavné využitie sa určí porovnaním úžitkovej plochy v m2 využívanej na účely podľa odpisovej skupiny 6 k úžitkovej ploche v mna ostatné účely podľa odpisovej skupiny 5. Pri zaraďovaní budovy do príslušnej odpisovej skupiny sa vychádza z vyhlášky Štatistického úradu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: