dnes je 3.7.2022

Input:

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

5.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.122 Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

Ing. Božena Jurčíková

Základné ciele návrhu zákona o účtovníctve

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021.

Predložený návrh legislatívnej úpravy zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) je zameraný na:

a) zvýšenú transparentnosť účtovných jednotiek navrhovanými legislatívnymi úpravami,

b) zosúladenie zákona o účtovníctve s inými právnymi predpismi (napr. Obč. zákonník, Obch. zákonník, zákon o e-Gov),

c) legislatívne úpravy, ktoré si vyžiadala aplikácia zákona o účtovníctve v praxi.

Navrhuje sa presunúť skupinu účtovných jednotiek, ktoré sú právnickými osobami, ktorých účtovná závierka bola