Input:

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.79 Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

Ing. Peter Horniaček

Novelou zákona č. 317/2018 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Predmetná novela zákona o sociálnom poistení priniesla okrem iných zmien aj ročné zúčtovanie sociálneho poistenia (podobne, ako je tomu aj pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia) s účinnosťou od roku 2022. Nadväzne na zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia bol touto novelou novelizovaný aj ZDP.

Podľa § 43 ods. 3 písm. j) ZDP bude predmetom dane vyberanej zrážkou aj poistné zo zaplateného poistného na sociálne poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6 vrátené Sociálnou poisťovňou tomuto


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: