dnes je 31.5.2023

Input:

Špecifikácia účtovných prípadov v súvislosti s digitalizáciou účtovníctva účtovnej jednotky od 1.1.2022

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.133 Špecifikácia účtovných prípadov v súvislosti s digitalizáciou účtovníctva účtovnej jednotky od 1.1.2022

Ing. Jozef Pohlod

Účtovná jednotka v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva účtovné záznamy spojené so vznikom týchto transakcií:

  • dodávateľské faktúry – nákup tovaru a služieb,

  • odberateľské faktúry – predaj tovaru a služieb,

  • skladová evidencia,

  • bankové operácie,

  • interné doklady,

  • pokladničné doklady.

V súvislosti s týmito vzniknutými transakciami využívajú účtovné jednotky účtovný softvér, v ktorom spracúvajú svoje účtovné doklady a vytvárajú účtovné záznamy prakticky elektronicky.

Mnohé z týchto transakcií môžu byť vykonávané elektronicky (dodávateľské a odberateľské faktúry), teda dodávateľ zašle faktúru v elektronickej forme, podobne účtovná jednotka za dodanie tovaru alebo služby vystaví faktúru v elektronickej