Input:

Spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1.1.2020

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.86 Spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je spresnenie pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky a pri tvorbe daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným a do základu dane zahrnutým pohľadávkam.

Pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky sa spresňuje, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie pôvodného záväzku novým zmenkovým záväzkom. V prípade tzv. novácie záväzku podľa § 570 až § 574 OZ (Občianskeho zákonníka), kedy dochádza aj k zmene výšky záväzku sa o rozdiel medzi pôvodnou výškou záväzku a novou výškou záväzku môže znížiť základ dane, avšak súčasne musí byť splnená podmienka podľa § 17 ods. 27 ZDP (zákona o dani z príjmov) na novú výšku záväzku, nakoľko splatnosť pôvodného záväzku sa novým záväzkom na daňové účely nemení.

Pri tvorbe daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným a do základu dane


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: