dnes je 31.5.2023

Input:

Stanovenie osoby zodpovednej za účtovný prípad v rámci digitalizácie od 1.1.2022

28.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.131 Stanovenie osoby zodpovednej za účtovný prípad v rámci digitalizácie od 1.1.2022

Ing. Jozef Pohlod

Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie je povinnou obsahovou náležitosťou účtovného dokladu.

Za podpisový záznam v technickej forme pre účely účtovníctva účtovná jednotka musí stanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude používať zaručený elektronický podpis. Za podpisový záznam v technickej forme môže byť považovaná aj šifra, kód, znak alebo iný druh podpisového záznamu, pokiaľ je podpisový záznam vedený v účtovnej jednotke ako podpisový vzor a účtovná jednotka túto skutočnosť preukáže, napr. uvedením používaných podpisových záznamov v technickej forme v internej smernici.

Listová podoba verzus elektronická podoba účtovného dokladu

Účtovné záznamy teda môžu byť