dnes je 31.5.2023

Input:

Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1.1.2022

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.129 Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1.1.2022

Ing. Jozef Pohlod

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo naopak. Z pohľadu digitalizácie sa zameriame práve na zmenu z listinnej na elektronickú podobu.

Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).

Účtovný doklad podľa pôvodného zákona o účtovníctve je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c)