Input:

Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1.1.2020

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.83 Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení, keďže pri niektorých nákladových tituloch sa okrem podmienky zaplatenia sledovali aj ďalšie podmienky (napr. limitácia výškou sprostredkovaného obchodu).

Spresňuje sa, že úprava základu dane o nezaplatené nákladové položky sa nebude týkať tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou ocenenia majetku a na takéto nákladové položky sa uplatní úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 ZDP (postupné zvyšovanie základu dane o nezaplatené záväzky na základe plynutia doby od splatnosti záväzku). Pri limitovaní provízií za sprostredkovanie sa ruší limitácia hodnotou 20 % sprostredkovaného obchodu. Z limitácie zaplatením sa vypúšťajú náklady na normy a certifikáty a Za daňový výdavok po zaplatení sa budú považovať zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: