dnes je 3.7.2022

Input:

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Jozef Pohlod

Účet 431

Je ďalším spomedzi účtov, ktoré na konci účtovného obdobia nesmú vykazovať zostatok v zmysle § 59 ods. 15 postupov účtovania. Od charakteru zostatku bude účtovná jednotka postupovať nasledovne, ak:

  • je výsledkom hospodárenia zisk a ak sa účtovná jednotka rozhodla tento zisk nerozdeliť obvyklým spôsobom, resp. rozdeliť len jeho časť, tak na konci účtovného obdobia zvyšnú hodnotu prevedie na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,

  • je výsledkom hospodárenia strata, ktorú účtovná jednotka neusporiadala, napríklad z položiek vlastného imania, potom jej hodnotu prevedie na účet 429 – Neuhradená strana minulých rokov.

Účt. doklad   Účtovný prípad MD D 
IÚD   Preúčtovanie nerozdeleného zisku  431  428  
IÚD   Preúčtovanie neuhradenej straty  429  431