dnes je 3.7.2022

Input:

Zahraničná pracovná cesta

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4.2 Zahraničná pracovná cesta

Ing. Iveta Matlovičová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách (ďalej len „cestovné náhrady”) upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Zahraničná pracovná cesta je čas pracovnej cesty v zahraničí, vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Zahraničná pracovná cesta sa môže začať, ako aj skončiť v zahraničí; nie je viazaná na odchod z územia Slovenskej republiky a ani na príchod na územie Slovenskej republiky. Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu, patria nasledujúce nárokové náhrady:

  • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

  • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

  • náhrada potrebných vedľajších výdavkov,

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,

  • povinné alebo odporúčané