Input:

Zavedenie dane z poistenia a jej vplyv na základ dane z príjmov od 1.1.2019

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.71 Zavedenie dane z poistenia a jej vplyv na základ dane z príjmov od 1.1.2019

Ing. Peter Horniaček

Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. Zákon o dani z poistenia pozná nasledovné tri druhy osoby, ktorá je povinná platiť daň z poistenia, a to:

1. poisťovateľ,

2. poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku, kedy:

  • daňová povinnosť vzniká dňom zaplatenia poistného (v časti zaplateného poistného),

  • základom dane je suma zaplateného poistného,

  • sadzba dane z poistenia je 8 %,

  • zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok,

  • daňové priznanie je podnikateľ povinný podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia a v tejto istej lehote je daň z poistenia aj splatná,

3. právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku, kedy:

  • daňová povinnosť vzniká 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia,

  • základom dane je suma preúčtovaných nákladov poistenia,

  • sadzba dane z poistenia je 8 %,

  • zdaňovacím


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: