Input:

Zostavenie kalkulácie jednoduchým delením

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1 Zostavenie kalkulácie jednoduchým delením

Ing. Jozef Pohlod

Jednoduché delenie

Metóda zostavenia kalkulácie jednoduchým delením je úhrnná metóda, ktorá sa používa v nezdružených výrobách. Táto metóda sa používa v podnikoch s jednoduchou hromadnou výrobou, kde sa vyrába alebo ťaží jeden druh výrobku (napríklad cementárne, kameňolomy, vodné elektrárne a teplárne). Vo výrobe nevznikajú žiadne zostatky nedokončených výrobkov, alebo sa ich stav na konci obdobia oproti začiatku nemení. Jednotkové náklady sa na kalkulačnú jednotku stanovia podľa technicko-hospodárskych noriem. Režijné náklady sa stanovujú pomocou rozpočtu na určité obdobie a v prepočte na kalkulačnú jednotku sa zistia jednoduchým delením. Túto metódu nám bližšie pomôže objasniť nasledujúci príklad.


V uvedenom príklade sa z hľadiska objasnenia problematiky oceňovania výkonov vo vlastných nákladoch z hľadiska finančného účtovníctva budeme výnimočne venovať aj účtovaniu súvisiacich účtovných prípadov. V ďalších príkladoch sa už dopadmi na finančné účtovníctvo zaoberať nebudeme.


Výrobný podnik vyrába výrobok X. Organizačne je rozdelený do štyroch stredísk: výrobného strediska, zásobovacieho strediska, správneho strediska a odbytového strediska. Z účtovníctva sme získali nasledovné údaje o sledovaných skutočných nákladoch:

Prehľad údajov

Pre účely finančného účtovníctva sme z vnútroorganizačného účtovníctva získali tieto údaje:

  • účtovná jednotka eviduje zásoby vlastnej výroby na dvoch skladoch – na sklade nedokončenej výroby a na sklade hotových výrobkov,

  • nedokončená výroba sa oceňuje vo vlastných nákladoch na úrovni 50% výrobných nákladov, hotové výrobky sa oceňujú taktiež vo vlastných nákladoch na úrovni 100%


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: