Input:

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

9.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.222 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Aktivácia nákladov na vytvorenie dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou  042 624 
Aktivácia stavebných prác vo vlastnej réžii  042 624 
Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku vo vlastnej réžii (pokiaľ spĺňa podmienky pre samostatný dlhodobý majetok)  042 624 
Aktivácia nákladov na technickú rekultiváciu vykonanú vo vlastnej réžii  042 624 
Aktivácia prác vynaložených pri výsadbe a pestovaní pestovateľských celkov trvalých porastov vo vlastnej réžii až do dosiahnutia plodonosného veku  042 624 
Preradenie zvierat do základného stáda:    
  • - aktivácia
 
042 624 
  • - zníženie stavu zvierat (vo výkrme)
 
614 124 


Spoločnosť realizovala vo vlastnej réžii technické zhodnotenie vlastnej budovy.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: