Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.10.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 9.10.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.9.2020
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,91 GBP (-0)
1 EUR4,55 PLN (-0)
1 EUR27,13 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

On-line kniha Účtovné súvzťažnosti od A do Z on-line je praktickým pomocníkom pre všetkých účtovníkov a ekonómov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovné súvzťažnosti od A do Z predstavujú užitočného pomocníka, ktorý ušetrí čas pri hľadaní správnych postupov a riešení konkrétnych účtovných prípadov. V on-line knihe sú obsiahnuté všetky účtovné súvzťažnosti účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, doplnené o veľké množstvo špecifických príkladov z praxe.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety zákazníkov.

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2020 !!!

Najväčšie zmeny v zákone o účtovníctve sa týkajú povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti od 2020. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

V účtovnom období začínajúcom najskôr 1. 1. 2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
   1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
   2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
   3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 10. 2020 na stiahnutie TU

 

Neviete si poradiť pri konkrétnom účtovnom prípade?
Chcete si prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti s účtovaním?

Prajete si mať vždy pokope všetky účtovné súvzťažnosti aj s praktickými príkladmi?

Čo nájdete v online knihe?

On-line kniha Vám ponúka riešenie a odpovede na Vaše otázky z oblasti účtovných súvzťažností v podvojnom účtovníctve aj s bohatým obsahom praktických príkladov z rôznych špecifických oblastí.


Hlavné časti on-line knihy Účtovné súvzťažnosti od A do Z:

1. Praktické informácie - táto časť on-line knihy obsahuje odborné príspevky zaoberajúce sa prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.

2. Účtovné súvzťažnosti - účtovné súvzťažnosti podľa rámcovej účtovej osnovy, aktualizované na mesačnej báze.

3. Lexikón príkladov - lexikón obsahuje praktické príklady ku konkrétnym účtovným súvzťažnostiam rozdelených podľa účtových tried.

4. Vybrané kapitoly z účtovníctva podnikateľských subjektov - na základe požiadaviek našich zákazníkov on-line kniha obsahuje odborné články, ktoré podrobne rozoberajú najviac hľadané témy z teoretického, ale aj praktického hľadiska: zákazková výroba, účtovanie zásob vlastnej výroby a ďalšie.


On-line kniha Vám zaručí:

 • Aktuálnosť - zabezpečujeme ročný informačný servis, ktorý zaručí prísun vždy najnovších informácií.
 • Praktickosť - rýchle vyhľadávanie danej problematiky, konkrétne účtovanie zložitých účtovných prípadov, aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Riešenia praktických príkladov.


Čo je nové v on-line knihe?


Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • komplexný prehľad účtovných príkladov spolu s účtovnými súvzťažnosťami v podvojnom účtovníctve,
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k potrebným informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám - daňový kalendár, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre,
 • informačný servis on-line, čo znamená, že v spolupráci s autorským kolektívom pripravujeme pravidelnú aktualizáciu a doplnenie príslušných internetových stránok,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Veronika Dubielová
 • Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD.
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Renáta Stanley, PhD.
 • Ing. Miroslava Muchová, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Lucia Ondrušová
 • Ing. Eva Mihalíková


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Uvítal som možnosť bezplatného odpovedného servisu, vďaka ktorému som dostal odpovede presne na to, čo som potreboval."
Igor. S., Trnava


"V knihe sú prehľadne spracované predkontácie všetkých účtov rámcovej účtovej osnovy a taktiež sú tam zapracované aktuálne zmeny v legislatíve. Našla som tam všetky potrebné informácie."
Alžbeta T., Trenčín

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: