dnes je 31.5.2023

664 Výnosy z precenenia cenných papierovGarancia

1.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

564 Náklady na precenenie cenných papierovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (3. časť)Garancia

11.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

063 Realizovateľné cenné papiere a podielyGarancia

16.3.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťouGarancia

16.3.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkovGarancia

24.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz