dnes je 31.5.2023

342 Ostatné priame daneGarancia

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnostiGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

331 ZamestnanciGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

333 Ostatné záväzky voči zamestnancomGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

523 Odmeny členov orgánov spoločnosti a družstvaArchív

13.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

221 Bankové účtyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

241 Vydané krátkodobé dlhopisyGarancia

21.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

473 Vydané dlhopisyGarancia

16.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

341 Daň z príjmovGarancia

21.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

379 Iné záväzkyGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz