dnes je 31.5.2023

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

17.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie a vykazovanie lízingu z pohľadu nájomcu vrátane zmien o lízingu v zákone o dani z príjmovGarancia

17.5.2023, Ing. Renáta Stanley, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veciGarancia

16.5.2023, Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarancia

12.5.2023, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (3. časť)Garancia

11.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (2. časť)Garancia

10.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ivana Glazelová,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (1. časť)Garancia

9.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

391 Opravné položky k pohľadávkamGarancia

8.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetkuGarancia

24.4.2023, Ing. Ján Solík, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie pozemkov v podvojnom účtovníctveGarancia

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovné a daňové odpisy v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)Garancia

18.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

17.4.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Správny spôsob preúčtovania tovaru na materiálGarancia

14.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie krátkodobých a dlhodobých zmeniekGarancia

13.4.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

646 Výnosy z odpísaných pohľadávokGarancia

12.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

512 CestovnéGarancia

10.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

606 Výnosy zo zákazkyGarancia

7.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

592 Odložená daň z príjmovGarancia

7.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

376 Nakúpené opcieGarancia

6.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

377 Predané opcieGarancia

6.4.2023, Ing Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnostiGarancia

6.4.2023, Ing. Jozej Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

667 Výnosy z derivátových operáciíGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

567 Náklady na derivátové operácieGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnostiGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

481 Odložený daňový záväzok a odložená pohľadávkaGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

531 Daň z motorových vozidielGarancia

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operáciíGarancia

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní ziskuGarancia

3.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

323 Krátkodobé rezervyGarancia

31.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

524 Zákonné sociálne poistenieGarancia

31.3.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

566 Náklady na krátkodobý finančný majetokGarancia

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

025 Pestovateľské celky trvalých porastovGarancia

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

532 Daň z nehnuteľnostiGarancia

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

525 Ostatné sociálne poistenieGarancia

28.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

28.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnostiGarancia

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

413 Ostatné kapitálové fondyGarancia

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

563 Kurzové stratyGarancia

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

343 Daň z pridanej hodnotyGarancia

24.3.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkovGarancia

24.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

342 Ostatné priame daneGarancia

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

259 Obstaranie krátkodobého finančného majetkuGarancia

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

316 Čistá hodnota zákazkyGarancia

23.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz