dnes je 17.4.2024

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (3. časť)Garancia

17.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (2. časť)Garancia

16.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (1. časť)Garancia

15.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

12.4.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

11.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

347 Ostatné dotácie (účtovanie sponzorského)Garancia

10.4.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413Garancia

10.4.2024, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

346 Dotácie zo štátneho rozpočtuGarancia

9.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veciGarancia

22.3.2024, Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)Garancia

21.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie a vykazovanie lízingu z pohľadu nájomcu vrátane zmien o lízingu v zákone o dani z príjmovGarancia

20.3.2024, Ing. Renáta Stanley, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

343 Daň z pridanej hodnotyGarancia

19.3.2024, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

341 Daň z príjmovGarancia

18.3.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarancia

18.3.2024, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaGarancia

15.3.2024, Ing. Miroslava Vlkolačková PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

342 Ostatné priame daneGarancia

14.3.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Novela zákona o účtovníctve od 1. 3. 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie krátkodobých a dlhodobých zmeniekGarancia

19.2.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovné a daňové odpisy v roku 2024Garancia

19.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

16.2.2024, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Správny spôsob preúčtovania tovaru na materiálGarancia

16.2.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie pozemkov v podvojnom účtovníctveGarancia

15.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetkuGarancia

15.2.2024, Ing. Ján Solík, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pohľadávky z obchodného styku - predkontácieGarancia

14.2.2024, Ing. Alica Fisterová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Opravné položky k pohľadávkamGarancia

13.2.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie diaľničných známokGarancia

29.1.2024, Bc. Eva Miháliková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

29.1.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie prijatia krátkodobej finančnej výpomoci v roku 2024Garancia

26.1.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctveGarancia

24.1.2024, Bc. Eva Kyselová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie opravnej položky k obchodnému podielu v roku 2024Garancia

23.1.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Kúpa podniku a odpis pohľadávkyGarancia

22.1.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Časové rozlišovanie nákladov a výnosovGarancia

18.1.2024, Ing. Ján Solík, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Kontrola vecnej správnosti účtovníctva a účtovanie zistených rozdielovArchív

16.1.2024, Verlag Dashofer, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie benefitu pre zamestnancovGarancia

8.12.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz