dnes je 31.5.2023

355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členomArchív

4.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

662 ÚrokyGarancia

7.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

17.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade stratyGarancia

13.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

479 Ostatné dlhodobé záväzkyArchív

10.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

471 Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarancia

13.3.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

361 Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiArchív

4.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členomGarancia

13.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiArchív

4.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

562 ÚrokyArchív

6.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

112 Materiál na skladeGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

335 Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

385 Príjmy budúcich obdobíArchív

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

378 Iné pohľadávkyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz