dnes je 3.7.2022

662 ÚrokyGarancia

24.9.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členomGarancia

27.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

7.6.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

479 Ostatné dlhodobé záväzkyGarancia

26.1.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

361 Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarancia

29.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

471 Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarancia

31.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade stratyGarancia

26.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členomGarancia

2.11.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarancia

22.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

562 ÚrokyGarancia

16.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

6.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

28.10.2021, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

112 Materiál na skladeGarancia

4.8.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

335 Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

12.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

385 Príjmy budúcich obdobíGarancia

21.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

321 DodávateliaGarancia

20.1.2021, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

378 Iné pohľadávkyGarancia

25.1.2021, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz